AlexIT AB
Mjärdevi Center
Teknikringen 10
583 30 Linköping

NEXit

Information till dig som blivit hänvisad till programmet

NEXit - Information om programmet

NEXit är ett behandlingsprogram för personer som vill ha hjälp och stöd att sluta röka och/eller sluta snusa. Programmet har utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet under ledning av Professor Preben Bendtsen. En vetenskaplig studie har visat att mer än dubbelt så många lyckas sluta röka med stöd av programmet jämfört med om man inte har tillgång till stödet.

NEXit står för Nikotin Exit och innebär således ett stöd för att sluta med all form för nikotin. Programmet finns i två varianter - NEXit som är ett sluta-röka-stöd och NEXit-S som är ett sluta-snusa-stöd.

Beskrivning - Beskrivning av programmet

Deltagare som anmäler sig till ett av programmen får till att börja med två SMS per dag under en veckas tid med motiverande budskap som ämnar att hjälpa mottagaren att förbereda dagen då man skall sluta röka eller sluta snusa.

De första dagarna utan cigaretter eller snus får man tre till fem SMS per dag och sedan minskar antalet SMS gradvist under den 12 veckor långa behandlingstiden.

När man väl har anmält sig till programmet behöver man inte komma ihåg någon inloggning då alla meddelande kommer automatiskt.

Ett antal rökavvänjningsexperter har bidragit med värdefulla synpunkter på programmets innehåll. Programmet innehåller citat ur Barbro Holm Ivarssons böcker Fimpa dig fri (Gothia förlag) och Sluta röka och snusa på 4 veckor (Viva). Vi tackar Barbro Holm Ivarsson för tillstånd att använda texterna och för hjälp att utveckla programmet.

Handbok - Hur man använder NEXit och NEXit-S

Du anmäler dig till ett av programmen genom att skicka ett SMS med en kod. Koden får du via de vårdinstanser som erbjuder AlexITs hälsointerventioner, läs mer på www.alexit.se. Därefter får du ditt första SMS med mer information om hur du förbereder dig för att sluta.

Funktioner under programmets förlopp

  • Om du känner ett extra sug och behöver hjälp direkt kan du besvara ett av våra SMS med ordet sugen. Då får du tre extra SMS med råd om hur du kan hantera suget.
  • Om du råkar få ett återfall efter du slutat, och är osäker på hur du skall hantera detta kan du besvara ett av våra SMS med ordet återfall. Då får du tre extra SMS med råd om hur du kan hantera återfallet och gå vidare med dina ansträngningar.
  • Om du är orolig för viktökning kan du besvara ett av våra SMS med ordet vikt. Då får du tre extra SMS med information om hur du kan förebygga och hantera en viktuppgång.
  • Om du vill avsluta ditt deltagande kan du när som helst besvara ett av våra SMS med ordet stopp. Då får du inga fler SMS.

Mer hjälp - Om du vill ha mer hjälp

Det finns flera ställen där du kan få mer hjälp om du känner att du behöver detta utöver det stöd som du får av NEXit programmet.

  • Sluta-Röka-Linjen erbjuder telefonsupport på vardagar. Tjänsten är en kostnadsfri nationell stödtelefon som drivs av Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet. Du ringer till 020-840000. Mer information hittar du på www.slutarokalinjen.org
  • Psykologer mot tobak har mycket användbar information på sin hemsida som du hittar på www.psychologistsagainsttobacco.org.
  • På Sveriges landstings gemensamma webbplats www.1177.se finns mer hjälp för att lyckas i processen att sluta röka.
  • Inom hälso- och sjukvården finns också hjälp att tillgå. Alla vårdcentraler i Sverige har ett uppdrag att erbjuda enskilt stöd eller gruppbehandling för patienter som vill sluta röka. Hör med din vårdcentral om du känner ett behov av stöd.
  • Nikotinläkemedel kan också vara ett bra extra stöd under de första veckorna/månaderna för att motverka abstinens och röksug. Alla nikotinläkemedel är receptfria och kan köpas på Apotek och butiker med handköps läkemedel. Du kan läsa mer om de olika beredningsformer och hur dessa används på www.1177.se eller via din kontakt på vårdcentralen.