NEXit

Få hjälp med att sluta röka via SMS

NEXit - Information om programmet

NEXit är ett stöd för unga personer som går i gymnasiet och som vill ha hjälp att sluta röka. Programmet har utvecklats av forskare vid Linköpings universitet och är en vidareutveckling av ett sluta-röka-stöd utformat till universitetsstuderande. En vetenskaplig studie har visat att mer än dubbelt så många studenter lyckades sluta röka med hjälp av programmet jämfört med de som inte hade tillgång till programmet. Det finns alltså goda chanser att det fungerar bra för även dig som är gymnasieelev.

NEXit står för Nikotin Exit och innebär ett stöd för att sluta med nikotin.

Beskrivning - Beskrivning av programmet

Programmet pågår i 12 veckor.

Första veckan får man sms med motiverande budskap och konkreta tips för att kunna förbereda dagen då man ska sluta röka.

De första dagarna utan cigaretter får man tre till fyra sms per dag för att hålla sig rökfri och sedan minskar antalet sms gradvis. Innehållet i sms:en varierar och inkluderar både stöttning, peppning, råd, tid för egen reflektion och information om rökningens negativa konsekvenser för hälsan.

Alla sms kommer automatiskt till din mobiltelefon.

Handbok - Hur man använder NEXit

Du anmäler dig till programmet genom att skicka ett sms med en kod till ett specifikt telefonnummer. Koden får du via information på din skola, antigen genom att kontakta din Elevhälsa eller genom att ta del av informationsmaterial som finns på skolan. Direkt efter att du har anmält dig får du ditt första sms.

Om du vill avsluta ditt deltagande kan du när som helst besvara ett av våra sms med ordet stopp. Då får du inga fler sms.

Mer hjälp - Om du vill ha mer hjälp

Det finns flera ställen där du kan få mer hjälp om du känner att du behöver mer stöd utöver det som du får av sluta-röka- programmet.

  • Sluta-Röka-Linjen Sluta-Röka-Linjen erbjuder telefonsupport på vardagar. Tjänsten är en kostnadsfri nationell stödtelefon som drivs av Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet. Du ringer till 020-840000. Mer information hittar du på www.slutarokalinjen.org
  • Psykologer mot tobak har mycket användbar information på sin hemsida som du hittar på www.psychologistsagainsttobacco.org.
  • Sveriges landstings gemensamma webbplats www.1177.se finns mer hjälp för att lyckas i processen att sluta röka.
  • Inom hälso- och sjukvården finns också hjälp att tillgå. Alla vårdcentraler i Sverige har ett uppdrag att erbjuda enskilt stöd eller gruppbehandling för patienter som vill sluta röka. Hör med din vårdcentral om du känner ett behov av ytterligare stöd.